Povinná registrace bezpilotních letadel a test pilotů od 31. 12. 2020!

Přátelé a modelářští kamarádi. Pravděpodobně jste již zaregistrovali, že vstoupilo v platnost "Prováděcí nařízení komise 2019/947 ze dne 24. 05. 2019", které je účinné již od 31. 12. 2020. Kdo si chce tedy od Silvestra 2020 legálně zalétat s dálkově ovládaným modelem těžším než 250g (nebo i lehčím, který má ale na sobě záznamovou kameru), musí:
1) zaregistrovat a předepsaným způsobem označit svoje modely
(všechny modely jedna "poznávací značka"), ale i
2) úspěšně složit test a získat tak oprávnění k řízení modelů. Takové oprávnění (registraci pilota) musí mít při řízení modelů při sobě.

Jako pomoc jsem pro všechny členy naší neformální party připravil následující materiál a snažil se při jeho zpracování být v rámci možností co nejvíce stručný (někdy i za cenu určitých nepřesností, kterých jsem si vědom).

Můj osobní názor: některým se takové nařízení jeví jako zbytečná "byrokratická buzerace". Já jsem naopak takového názoru, že je to způsob, jak mezi piloty dálkově řízených letadel, vrtulníků a dronů dostat alespoň nějaké povědomí, že ve vzduchu nevládne anarchie a že i létání s modely má svá pravidla bezpečnosti, ale i ohleduplnosti k ostatním, a obyčejné lidské slušnosti. Kdyby byli lidé rozumní a v souladu s těmito zásadami se ve vzduchu pohybovali, nebyla by třeba žádná regulace ani registrace. Bohužel nejen videa na YouTube jsou plná důkazů, jak nezodpovědně ale i nebezpečně dokáží někteří z nás ovládat svoje modely. A právě kvůli těmto nezodpovědným vznikla potřeba zákonné úpravy. Jasně napsaná pravidla by měla jednak co nejvíce ochránit zdraví, majetek i nerušený život ostatních lidí (rozuměj nepilotů) a na druhou stranu nám pilotům dálkově řízených modelů dává nová zákonná úprava možnost "zavřít pusu" všem, kterým modeláři z nějakých důvodů vadili i v místech, kde si mohou svobodně létat - odteď to budeme mít "černé na bílém".

UPOZORNĚNÍ: vzhledem k tomu, že Kámenští modeláři je de facto jen internetová stránka, kterou využívají neorganizovaní kamarádi pro archivaci vzpomínkových fotografií, videí a výměnu informací, nebudeme zajišťovat hromadnou registraci bezpilotních systémů ani registraci a test pilotů bezpilotních systémů. Jinak řečeno - každý, kdo z naší party nebo v naší společnosti bude létat, zodpovídá za své jednání a jeho důsledky výhradně sám (způsobená škoda, kontroly dodržování ze strany PČR nebo ÚCL, spory s nezúčastněnými osobami atd.).

 

POSTUP získání registrace modelů a registrace pilota:

Vytvořil jsem pro vás s využitím dostupných materiálů postup, jak to jen zestručnit šlo. Projděte si krok za krokem následujících 10 odstavců a nic prosím nevynechávejte, jedno navazuje na druhé a pokud něco přeskočíte, nebudete leckdy rozumět následujícímu. Já si nejprve zkusil test pilota bez předchozí přípravy (hodina času na 40 otázek, vždy jen jedna odpověď správně, podmínka splnění - nejméně 30 správně). Času je na to dost, netřeba panikařit. Neomezeně pokusů. Test bohužel na závěr neukáže, na které otázky jste odpověděli špatně. Bez jakékoliv přípravy jsem to napoprvé zkusil, ale o jediný bod mi to uteklo. Po přípravě, kterou jsem jako pomoc zpracoval i pro vás níže, jsem měl na druhý pokus už jen 6 otázek špatně a splnil jsem celý test i s velmi zdlouhavým kopírováním otázek za 36 minut. Věřím, že to pomůže i vám. Vážně se není čeho bát, je třeba to jen přečíst a pak zkoušet a zkoušet...

1) přečti si následující body:

Příkladem nejdůležitější ZÁKLADNÍ INFORMACE nové právní úpravy platící pro většinu z nás tak, jak mě napadají (možná budu časem doplňovat) krom již shora napsaného, které by vám mohly v testu pomoci:
- zkratka ÚCL znamená Úřad pro civilní letectví (funguje v rámci ČR)
- pro všechny dálkově ovládané modely (letadla, vrtulníky, drony) se v zákoně používá jednotný pojem "dron"
- modely se dělí
    a) do tříd (C0 až C4) podle toho, jakou můžou způsobit svou havárií škodu
    b) do kategorií (A1 až A3) podle omezení kde mohou létat (vysvětleno bude později)
- s modely se nesmí létat výše než 120 m nad terénem
- létá se vždy na viditelnou vzdálenost - oči, čočky, brýle (nikoliv dalekohled, kamera)
- v bezprostřední blízkosti letišť s řízeným provozem se létat s modely nesmí
- nesmí se přelétávat nad shromážděním osob a pokud se náhodou nečekaně přelétne nad jednotlivci, musí se přelet co nejrychleji zkrátit
- zákon GDPR upřesňuje ochranu osobních údajů osob
- lety nesmí sloužit k pozorování nebo nahrávce konkrétní osoby
- technické informace o modelu se dají najít v uživatelské příručce modelu (nebo jeho technické dokumentaci jeho částí)
- neporušenost dílů modelu se kontroluje před startem a po přistání
- z modelů se nesmí nic vyhazovat (bombóny, konfety, rachejtle atd.)
- piloti modelů se nazývají "dálkově řídící piloti"
- "zapojená osoba" je třeba taková, kterou postavím mezi sebe a letadlo a ona mi hlásí, zda ještě létám bezpečně (on má k sobě letadlo blíž než já)
- "zeměpisné zóny" jsou konkrétním státem definované na mapě vyznačené oblasti s upraveným leteckým provozem
- "shromáždění osob" je takové množství osob u sebe, že jim to znemožňuje volné rozprchnutí v případě rizikové situace
- "nezapojená osoba" je takový člověk, který jde náhodou kolem (typicky třeba turista nebo zvědavý čumil)
- pojmy jako "otevřená kategorie" nebo "specifická kategorie" je třeba si nastudovat, nejde stručně popsat
- zkratka VLOS označuje pilotování modelu stylem - řídím podle očí (prostě jen to, co SÁM vidím)
- pod mostem hrozí ztráta GPS signálu a chyba kompasu
- pojmem "security" se v zákoně označuje ochrana před protiprávním jednání
- zákonný předpis neupravuje létání s modely v uzavřených budovách
- ...

2) zhlédni následující VIDEO
- nenechte se zmást, že ve videu se mluví jen o dronu. Jak jsem psal již v textu výše, vše platí i pro modely letadel

 

3) přečti si nejčastější otázky a odpovědi

(zdroj djitelink.cz, zde uveden pouze výběr)

Musím registrovat hračky nad 250g?
NE, důležité je označení výrobku. (pozn.- naše letadla označení hračky nemají)
Musím registrovat a dělat test pilota i pro nejmenší drony DJI Mini / Mini 2?
ANO, je třeba provést registraci i test pilota. Je to díky kameře. Test prověřuje, zda víte, jak smíte s kamerou zacházet.
Bude registrace platná např. od 5. 12.2020, když se ten den zaregistruji?
NE, platnost začne 31.12. 2020
Co bude výstupem registrace?
Obdržíte „registrační číslo“, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch soukromě zhotovených.
V jakém formátu bude registrační číslo?
CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky.
Jak bude vypadat označení - štítek? Podobně jako u současných registrovaných dronů?
NE, stačí nalepený čitelný štítek, nebo dokonce jenom přímý popis na těle stroje.

4) stáhni si do počítače a pak přečti studilní materiál ÚCL (Úřad pro civilní letectví)
Má to 57 stránek - zdá se to obrovské, ale stačí jen v rychlosti volně přečíst to, čemu budete rozumět a zkusit si zapamatovat nejdůležitější informace. Podle mě dost důležitých údajů.
 
5) prohlédni a zkus pochopit následující obrázky
(zdroj: ÚCL)
 
6) prohlédni a zkus pochopit další obrázky, kde je dělení do KATEGORIÍ, někdy i v souvislosti s třídami
podle mě nejvíc názorné (zdroj: ÚCL)
-  obr. 1 
 
7) stáhni si do počítače a nastuduj s porozuměním přímo "Prováděcí nařízení komise ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel"
Je to sice jen 37 stránek, ale podle mého soukromého názoru tohle číst není nutné, text je jednak poměrně nezáživný a navíc v něm nejsou obsažené všechny informace, které vyžaduje test. Takže Bůh suď, kdo test vytvářel (to nechám na zodpovědnosti a svědomí ÚCL)
 
8) pro názornost (abyste věděli, jakou podobou otázky mají) jsem vám zkopíroval a dal na internet otázky z mého testu.
Je jasné, že test test obsahuje 40 náhodně vybraných otázek z nějakého celkového souboru. Nevím, kolik je celkově vytvořeno testových otázek, ale vzhledem k výskytu jejich opakování v mém prvním a druhém testu bych to odhadoval tak cca na 100.
 
9) přihlaš se k registracím a testu na internetovou stránku ÚCL

kde si v první části (vlevo) vyplněním povinných registračních údajů vyžádáte jednu "registrační značku" pro všechny svoje modely a ve druhé (vpravo) se zaregistrujete jako pilot. Výsledky obého vám přijdou do mailu, který si při registraci sami zadáte!!!

10) máš registrovány modely a máš hotovou zkoušku pilota, od 31. 12. 2020 můžeš legálně létat s modely

- značkou si označíte model viditelně zvenčí (nebo dovnitř modelu podle předpisu - tedy do blízkosti pohodnných baterií). Postačí číselný kód nebo grafický QR kód, nemusí být oboje. Ještě jednou - vaše registrační značka modelu je jedna pro všechy vaše modely!
- registraci pilota si vytisknete (my pečlivější zatavíme do fólie jako třeba OP) a budete mít při řízení modelu při sobě

 
Pozn. na závěr: ufff, hotovo, snad jsem na nic nezapomněl...

Nezapomeňte - pokusů je neomezeně, tak je jen otázkou času a vaší snahy, kdy to přeperete :-).

Pozn.. jako pomoc kamarádům z řad Kámenských modelářů a jejich příznivců - pilotů dálkově řízených modelů - vytvořil Mirek Seidl ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

© 2009 Práva Mirka prostředního vyhrazena :-)

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode