Nastartování nového spalovacího motoru

17.02.2010 22:03

* Naplňte nádrž
* Model je třeba zajistit proti pohybu. Pomocník bude držet letadlo za trup před ocasními plochami a případně z náběžnou hranu křídla. Malé modely je možno umístit do nějakého stojanu. Pokud jste sami, s výhodou můžete použít stanového kolíku a uvázání modelu za ocasní plochy nebo ostruhu.
* Připravte si žhavení tak, aby se vám přívodní dráty nezapletly do vrtule.
* Zapněte vysílač a přijímač (vysílač první, přijímač druhý) a přesuňte knipl plynu do polohyplný plyn (karburátor je naplno otevřen, viz Motory - montáž).
* Otevřete hlavní jehlu na zhruba tři otáčky (výrobce uvádí doporučenou polohu jehly) - menší chybou je větší otevření jehly.
* Nasajte palivo. Palcem nebo ukazovákem levé ruky ucpěte sání karburátoru (otvor karburátoru) a motor asi 3x rychle protočte (bez žhavení) uchopením vrtule dvěma prsty v poloze asi 3 hodiny ve směru otáčení motoru (z pohledu zepředu proti směru hodinových ručiček). Hadičkou přivodu paliva by mělo viditelně proudit palivo do karburátoru (při prohození se bublinky nebo sloupec paliva posune k motoru). Můžete také zkusit stříknout trochu paliva rovnou do karburátoru.
* Startujte. Stáhněte plyn - karburátor by měl být otevřen zhruba z 1/5. Nasaďte žhavení a rychle protočte motor. Po několika protočeních by měl naskočit. Nenaskočí-li, sundejte žhavení a znovu mu nasajte (viz předchozí bod).
* Nenaskočí-li, zkuste, zda není motor zalit palivem. Sundejte žhavení a obraťte model tak, aby hlava válce směřovala šikmo k zemi a z výfuku mohlo vytékat palivo. Protočte několikrát (pomalu) motor, aby se palivo ze skříně motoru dostalo výfukem pryč z motoru (tzv. "uchlastaný" motor). Poznáte to podle toho, že motor klade v hodní úvrati nezvykle velký odpor.

Pokud motor nejde přes horní úvrať protočit, kývejte vrtulí ze strany na stranu.
* Startujte.
* Nemá-li motor snahu ani zabafat, má nedostatek paliva. Nasajte mu.
* Nemá-li motor žádnou snahu chytit, zkontrolujte žhavení. Nasaďte do koncovky žhavení náhradní svíčku. Měla by světle červeně žhnout. Nežhne-li, máte vybitou baterii a můžete jít domů nabíjet. Žhne-li, vymontujte svíčku z motoru a zkuste, zda žhne také. Nežhne-li, vyměňte ji. Žhne-li, namontujte ji zpátky a pokračujte bodem 4.
* Motor naskočil a běží. Hurá, můžete pokračovat základním seřízením

P.S.-text vypůjčen od pana Libora Kolmana
 

© 2009 Práva Mirka prostředního vyhrazena :-)

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode