Náhrady drahého napínacího laku

V časopise RC Revue 2/2013 uveřejnil Jaroslav Kroufek zajímavý článek, který by pro mnohé mohl být inspirací (text je mírně upraven)

Ceny napínacího laku jsou dnes značné, běžně se pohybují kolem se­dmdesáti korun za lOOg. Mám ho ještě malou zásobu z doby, kdy jsem stavěl ultralight. Pouze dolévám ře­didlo, ale nechávám jej pro případ nej vyšší nouze. Téměř dvě desítky let místo něj používám lak Celolesk nebo Celomat Cl038. Oproti napí­nacímu laku je jeho cena přibližně třikrát nižší. Při vysychání potah rovněž napíná, i když v mnohem menší míře než napínací lak C 1106. Proto je třeba někdy volit poněkud odlišný postup potahování, Kostní obrousíme a jednou až dvakrát nala­kujeme Celomatem nebo Celoleskem. Po každém nátěru ji jemně obrousíme. Připravíme si potahový materiál.

V poslední době potahuji menší modely převážně Vliesem. Kostru natřu po obvodu Celomatem, nechám jej zavadnout a položím Vlies. Napnu jej a přilepím prolakováním silně zředěným Celomatem. Po zaschnutí vypnu Vlies horkým vzduchem a nalakuji 2x až 4x Celo­matem nebo Celoleskem. Nátěr Celoleskem vyžaduje kvalit­nější štětec a pečlivější práci. Při nerovnoměrném nanášení se nám tvoří lesklé „ostrůvky“ v mís­tech větší tloušťky vrstvy laku, k čemuž při nátěru Celomatem nedochází. Oba laky jsou značně lepi­vé, přilnutí potahu obvykle nečiní potíže.

Obdobně můžeme potahovat pa­pírem, Ten můžeme lepit vodou ředi­telnými lepidly, například Glutofixem. Papír potom vypneme vodou a lakujeme Celomatem nebo Celoleskem. Laky potah vypínají poma­lu, trvá to několik dní. Nebuďme ne­trpěliví!

Velké modely potahuji Upracou. Lepím ji na kostru rovněž Celoma­tem. Fígl je v tom, že Upracu předem navlhčím a vlhčím ji i během pota­hování. Nesmí vyschnout. Bělavé skvrny odstraní další nátěry. Po vy­schnutí je potah dostatečně vypnutý a stačí lakovat Celomatem nebo Celoleskem. Obdobně lze potahovat i jinými tkaninami, předem si na zkušebním rámečku vyzkoušíme, zdaje pro daný materiál tato techno­logie vhodná.

© 2009 Práva Mirka prostředního vyhrazena :-)

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode