Jak vyčistit starý spalovací motor

V časopise RC Revue 4/2013 vyšel od autora Jaroslava Kroufka následující inspirující článek:

Dostal jsem tři malé spalovací motory MVVS 1,5 D a dvě dvojky Modela Junior. Naposledy pracovaly před více než 20 roky, obávám se, že spíš za minulého režimu, a nesly sto­py havárií. Většinou poháněly malé poutané modely. Jak vy­padaly, je vidět na snímku motoru Junior 2G. Moto­ry byly zalepené, výstiž­nější výraz by byl zapeče­né. Za normální teploty s nimi nešlo pohnout. Po­kus o protočení by určitě ojnice nepřežila bez úho­ny. Vyšrouboval jsem šrouby a odšrouboval zad­ní víka. Pro motor MVVS 1,5 jsem ze šroubu M10 se šestihrannou hlavou vypiloval a vysoustružil klíč pro povolení zadního ví­ka. Při troše pečlivosti vy­stačíme jen s jeho úpra­vou pilníkem a posuvným měřítkem pro měření. Celý motor bylo třeba ohřát na teplotu kolem 100 °C, aby zbytky ricinového oleje změkly. Te­prve potom bylo možné vložku válce sevřenou univerzálním sklíčidlem při malém pootáčení vytáhnout z válce. Vyndal jsem další díly a vy­razil klikový hřídel. Díly vložené do ultrazvukové myčky jsem chtěl zalít osvědčeným prostředkem. Žel, už mi došel. Dob­ré zkušenosti mám s Čističem kou­pelen W5. Smíchal jsem tedy v po­měru 1:1:1 saponát „Ajax“, odmašťovač „Sgrassa and Brilla“ a „Čistič kou­pelen W5“. Upřímně řečeno, co jsem měl po ruce. Odmašťovač je alkalic­ký, sice v něm zaschlý ricínový olej měkne, ale při velké koncentraci a delší době působení hliníkové díly černají. Po deseti minutách čištění ultrazvukem jsem díly začal čistit elektrickým zubním kartáčkem smo­čeným v Sidolu a jádrovým mýdlem. Vzpomněl jsem si na doby, kdy nám jedno výrobní družstvo kuličkovalo hliníkové díly. Bylo to v sudech na­plněných roztokem mýdla s jelenem, ve kterém byly ocelové kuličky. Po­vrch dílů byl lesklý a utužený. Po vyjmutí z čističky byl ricinový olej změklý a poměrně snadno se dal odstranit elektrickým zubním kar­táčkem i v obtížně přístupných mís­tech. Vyčištěné díly jsem po oplách­nutí vlažnou vodu osušil, ponořil do „metanolu“, který navázal zbytek vody, vysušil a konzervoval pří­pravkem „Konkor“. Klikový hřídel motoru Junior 2G bylo nutné pře­leštit jemným brusným papírem. Když už jsem měl motory rozebra­né, vyvrtal jsem do horních i dol­ních ok ojnic mazací otvory o prů­měru 1 mm. Horní oko motoru Juni­or 2G bylo špatně mazáno a přidíralo se. Po sestavení a utěsnění dílů těsněním vyřezaným z papíru mne čekalo příjemné překvapení. Moto­ry měly výrazně méně naběháno, než napovídal jejich původní zane­dbaný stav. Jedenapůlka MVVS ješ­tě nebyla ani řádně zaběhnuta. Na fotografii se zrestaurované mo­tory tváří, jako by vyšly nedávno z výroby.

© 2009 Práva Mirka prostředního vyhrazena :-)

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode